Grüezi - Xin chào

Seit 2005 unterstütze ich mit meiner Familie von Armut betroffene Menschen in meinem Heimatland Vietnam. Das Land hat die letzten Jahre zwar grosse Fortschritte gemacht. Es leben aber immer noch viele Menschen in Armut. Ihr Alltag ist geprägt von Not und Entbehrungen, Unterernährung, schlechtem Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung. Durch unsere Hilfsprojekte kommen wir in direkten Kontakt mit den Bedürftigen. Das ist für uns sehr wichtig. So kennen wir ihre Bedürfnisse und haben die Gewissheit, dass unsere Hilfe am richtigen Ort ankommt. Helfen Sie mit und unterstützen die Ärmsten und Bedürftigen in Vietnam mit einer Spende. Von Mensch zu Mensch. Herzlichen Dank.

Grüezi - Xin chào

Kể từ năm 2005, gia đình chúng tôi đã có sự hỗ trợ cho những gia đình và nhiều hoàn cảnh đói nghèo ở đất nước tôi tại Việt Nam. Đất nước này đã đạt được tiến bộ trong những năm gần đây, nhưng cuộc sống vẫn còn quá nhiều người sống trong cảnh nghèo đói. Cuộc sống hàng ngày của họ được đánh dấu bởi những khó khăn và thiếu thốn, suy dinh dưỡng ít có điều kiện tiếp cận với giáo dục và chăm sóc y tế. Thông qua các dự án viện trợ chúng tôi là tiếp xúc trực tiếp với những người bị ảnh hưởng. Điều này là rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi biết nhu cầu của họ và có sự bảo đảm chắc chắn rằng sự viện trợ của chúng tôi sẻ đến đúng nơi. Giúp đỡ và hỗ trợ người nghèo khó khăn nhất tại Việt nam của chúng tôi với tấc cả  sự đóng góp. Từ người sang người. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Suong Pham Glauser
Gründerin  «Help for Vietnam»

Suong_cw_rndpng

 

SPENDENKONTO

Postfinance
IBAN CH47 0900 0000 8991 8445 0

 

© 2015-2018 Help for Vietnam